...czyli wszystko o cemencie

  Pigmenty

By uzyskać pełną kolorystykę betonu, należy prócz białego cementu i neutralnego kolorystycznie wypełniacza dodać pigmentów. Są to pigmenty cementowe, czyli takie, które można dodawać i wymieszać z cementem. Zasadniczo w chwili obecnej wszystkie pigmenty uzyskuje się w procesie technologicznym, a nie ze źródeł naturalnych. Głównym składnikiem większości barw są tlenki żelaza w rozmaitych proporcjach. W niektórych odcieniach czerwieni stanowią one niemal 100% składu. Wyjątkami zasadniczo są:

  • biele - czyli tlenki tytanu,
  • zielenie - chromiany, tlenki chromu,
  • niebieskie - tlenki kobaltu.

Istotną ich cechą jest odporność na promieniowanie UV, czyli jak bardzo słońce "zjada" kolor w czasie. Oznacza, to, że należy przed ich zakupem lub użyciem dowiedzieć się tego u producenta. Jest to bardzo istotne, jeżeli beton, w którym użyto takiego pigmentu, ma być eksponowany na zewnątrz.

Zasadniczo ilość pigmentu dodawaną do betonu określa się proporcjach wagowych w stosunku do ilości cementu (uwaga - każdy pigment ma swoją wagę mierzoną w gęstości nasypowej, czyli wadze jakiejś jednostki objętości (np. m3), i bynajmniej nie są one równe ani nawet zbliżone). Producenci zwykle mówią o maksymalnej ilości ok. 5% w stosunku do cementu. Dzieje się tak z tego powodu, iż po pewnym progu dodawanie pigmentu nie zwiększa siły koloru, a jedynie osłabia beton.

W czasie użycia takowych pigmentów należy pamiętać o bardzo istotnych zasadach:

  • zmiana ilości pigmentu w mieszance powoduje zmianę siły barwy, co oznacza, że kolejne mieszanie będzie się różniło barwą. Z tego powodu bardzo istotne jest dokładne dozowanie.
  • zmiana ilości pigmentu o jednostkę nie powoduje zmiany siły koloru gotowej mieszanki w podobnej skali. Początkowo zmiany są bardzo duże przy niewielkich stosunkowo wahaniach ilości pigmentu, by przy dużym nasyceniu koloru ilość pigmentu do wywołania widocznej zmiany była bardzo duża.
  • wapno - samo z siebie "zjada" siłę pigmentu w zaprawie czy tynku, co oznacza, że to, co podaje producent, może nie wychodzić "w praktyce".
© 2012-2020    bialycement.pl
Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS 3