...czyli wszystko o cemencie

  Jak ocenić jakość zakupionego towaru?

Na tej stronie było już wspominane o tym, co znaczą poszczególne symbole na workach, do czego znajduje zastosowanie taki a nie inny cement i tak dalej. Rzeczą, o której często zapominają kupujący, jest jakość kupowanego cementu przy założeniu, że towar, który został wzięty z półki, powinien i musi być dokładnie tym, jaki chcieliśmy dostać.

1. Data trwałości

Cement jako towar dostępny na rynku ma datę trwałości, czyli czas (który określa producent), w którym jego parametry nie mają prawa ulec zmianie. Czas ten zależy od wielu czynników - należą do nich m.in. typ cementu (I, II itd.), ilość i jakość dodatków, producent, sposób pakowania (luz, worek z lub bez warstwy folii w środku pomiędzy warstwami papieru) itd.

Zasadniczo można wyodrębnić cztery podstawowe sposoby ustalania tejże daty:

  • podaje się datę produkcji określając jednocześnie tuż obok czas trwałości; może on wynosić np. 90 dni, co oznacza, że przy dacie produkcji np. 20.09.2013 i podanym czasie trwałości, gwarancja upływa 18.12.2013, choć w przybliżeniu można te 90 dni traktować jako równo trzy miesiące
  • podaje się datę, która jest jednocześnie datą trwałości, czyli w podanym powyżej przykładzie datą, jaka byłaby wybita/zaznaczona na owym worku z cementem, byłaby data 18.12.2013 z odpowiednią informacją
  • podaje się dwie daty - wyraźnie zaznaczając, że podane daty są datą produkcji i datą końca przydatności do użycia - w tym wypadku sprawa jest jasna i oczywista
  • ostatnią spotykaną czasem możliwością jest wybicie daty produkcji na worku oraz opis; minimalny okres gwarancji to określony czas - np. 6 miesięcy - dla kupującego oznacza to, że producent gwarantuje, że minimalny okres to owe pół roku, choć jeśli towar będzie właściwie przechowywany, może być to dużo dłużej; taki sposób podania gwarancji oznacza, że kupujący musi (!) znać pewne podstawowe sposoby sprawdzenia, czy cement, który ma powyżej sześciu miesięcy (np. siedem), nadal jest pełnowartościowym towarem

To ostatnie zdanie wcale nie oznacza, że należy ufać każdemu kupowanemu workowi, każdej partii cementu, zwłaszcza jak będąc w miejscu jego sprzedaży widzimy jak jest przechowywany, że niektóre worki są porwane, tzw. "kondom" czyli folia zabezpieczająca nakładana od góry jest przerwana, a sama paleta stoi na wilgotnym podłożu.

2. Warunki przechowywania/składowania

Cement jako materiał wiążący powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu, pod dachem. W najgorszym razie powinna być to zwykła wiata zabezpieczająca solidnie przed wpływem warunków atmosferycznych. Jakkolwiek gros workowanych rodzajów cementu jest zabezpieczanych wspomnianą folią, to nie stanowi ona idealnego i superszczelnego zabezpieczenia przed deszczem, śniegiem czy innym opadem.

Z racji tego, że jedynie w wyjątkowych wypadkach palety, na których układany jest cement, są "firmowo" zabezpieczane od dołu folią, to w wypadku składowania go pod gołym niebem lub w wilgoci istnieje duże ryzyko, że dolne warstwy po prostu "pociągną" wilgoć i zaczną kamienieć.

Dużą ochroną przez wilgocią jest worek z folią w środku. Owa folia pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia przeciw wilgoci. Takie cementy lubią mieć dłuższe okresy gwarancji określane czasem na 180 dni lub 6 miesięcy. Niestety owa folia nie spełni swej roli, jeśli worek jest rozerwany.

3. Jak ocenić jakość towaru?

Istnieje kilka prostych i dość łatwych sposób sprawdzenia tego w jakim stanie jest kupowany przez nas towar:

  • worek, w jakim jest cement, nie powinien mieć żadnych dziur, przetarć ani zalepień taśmą - każdy taki otwór jest sygnałem dla nas, że cement był niewłaściwie rozładowywany, transportowany lub składowany; każdy z takich felerów pozwala przypuszczać, że wewnątrz cement może być zbrylony, poza tym samo opakowanie będące integralną częścią towaru nie spełnia swojej funkcji
  • cement z racji tego, że jest materiałem sypkim choć spakowanym, po lekkim "rozruszaniu" worka opakowanie powinno się w miarę swobodnie poddawać naszym ruchom - zwłaszcza stawianiem na boku i na sztorc; dodatkowo po takich "zabawach" nie powinno być w rogach, na boku czy w zgięciach worka żadnych zbryleń: jeśli takowe wyczuwamy gołą ręką oznacza to, że towar jest złej jakości i nie nadaje się do sprzedaży - taka sytuacja może być spowodowana złym sposobem przechowywania cementu już u sprzedawcy, lub - o wiele rzadziej - felerną serią wypuszczoną na rynek przez producenta, choć w tym drugim wypadku tak naprawdę podmiot odpowiedzialny powinien ów towar wycofać z rynku
  • pewien niepokój powinien wzbudzać wygląd worka, który pozwala przypuszczać, że mógł mieć on kontakt z wodą lub wilgocią - mogą być to np. rozmazane malunki, oznaczenia itd. jakie na worku umieszcza producent (znaki firmowe, oznaczenie serii/typu cementu itd.), wyraźne wodne zacieki widoczne zwłaszcza na jasnych lub białych częściach worka, papier na worku który jest twardy i łamliwy i przypomina w swoim wyglądzie i charakterystycznym zachowaniem kartkę, która najpierw zawilgła, by potem wyschnąć

Takie oznaki nie mówią nam, że cement w takim worku jest automatycznie zawilgnięty czy zbrylony, ale pozwalają nam stwierdzić, że miał on kontakt z wilgocią. Mogło to być np. podczas załadunku (niepełna paleta, zdjęte kilka worków), kiedy kilka kropel wody znalazło się na worku, ale równie dobrze mogła tam wejść wilgoć przez nieszczelną osłonę i przejść do środka.

Zawsze można na próbę wziąć worek do rąk i sprawdzić, obracając go czy jest coś zbrylone czy nie i na tej podstawie ocenić, czy towar który kupujemy jest rzetelny czy wręcz przeciwnie.

Podobny niepokój powinny wzbudzić oryginalnie zapakowane palety, posiadające równie oryginale ochraniacze foliowe (owe "kondomy"), jeżeli przy wykorzystywaniu worków lub zwykłym przenoszeniu ich w suche miejsce stwierdzimy, że nie najniższe (podciąganie od ziemi), nie najwyższe (nieszczelności w folii ochraniającej), lecz środkowe są zbrylone. Może to oznaczać, że tak naprawdę na rynku znajduje się jakaś felerna seria towaru.

4. Co trzeba zrobić, jeśli znajdziemy zbrylony towar?

Jeśli będzie to na składzie, miejscu sprzedaży (załadunek, sprawdzanie jakości) - to świadczy to o tym, na jakim składzie jesteśmy, jak dba się o to, co jest sprzedawane. Towar musi być wymieniony na zgodny z normą - po prostu dobry. Jeżeli taki towar zauważymy przy rozładunku - najszybciej jak jest ręczny, gdyż każdy worek przechodzi przez nasze ręce i sami możemy go skontrolować odbierając z samochodu - nie przyjąć towaru. Należy to zaznaczyć na jakimś dokumencie (WZ lub faktura) oraz określić przyczynę (towar rozerwany, zbrylony itd.). Dobrze jest mieć jakiegoś świadka.

Jeżeli znajdziemy zbrylony lub uszkodzony worek w trakcie rozładowywania palety, trzeba zadzwonić do miejsca zakupu i zgłosić od razu ten fakt z prośbą, by tego samego dnia ktoś od nich przyjechał.

Im większe bryły cementu w worku, tym lepiej dla nas jako kupujących. Oznacza to, że o wiele łatwiej będzie udowodnić, że to nie z naszej winy wszystko to tam powstało.

© 2012-2020    bialycement.pl
Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS 3