...czyli wszystko o cemencie

  Chemia

Patrząc na beton, taki najzwyklejszy, typowy jaki widzimy co dzień w naszym otoczeniu, nie sprawia wrażenia jakby był jednym z najcudowniejszych materiałów, które można modyfikować w niemalże dowolny sposób. Te modyfikacje zawdzięczamy czemuś, co dość często określa się ogólnym mianem "chemii". Są to substancje w płynie lub proszku, dodawane do betonu czy zapraw, mające zmienić ich najbardziej typowe właściwości. Dzięki nim beton, czy szerzej - wszelkie produkty wykorzystujące cement jako materiał wiążący - są modyfikowane w kierunku przez nas pożądanym. Dzięki niej możemy i uszczelnić, i napowietrzyć mieszankę, możemy sprawić, by przyrost wytrzymałości następował w niemal kilka minut po dodaniu wody, lub opóźnić o jakiś czas, by dało się betonować w zimie oraz w bardzo wysokiej temperaturze, sprawić by był plastyczny i całą masę innych zmian, jakie są pożądane tu i teraz w bieżącym procesie produkcji.

Jednymi z ważniejszych producentów chemii, którzy mają swoich przedstawicieli w Polsce, są m.in. Schomburg, BASF, Bayer, Henkel, Torggler...

Jednymi z najważniejszych kwestii w stosowaniu chemii jest:

  • aby dozowanie mieszanek było zgodne z zaleceniami producenta, gdyż niewielkie nawet ich przekroczenie może sprawić, że mieszanka nie będzie się nadawała do niczego, lub nastąpią zmiany przez nas niepożądane,
  • to, jakiej klasy (mocy) i jakie oznaczenia nosi cement. Stosując cement o oznaczeniu 32,5 II AV i dodając tą samą chemię do cementu o oznaczeniu 42,5 IR można uzyskać lub nie powtarzalność zachowań. W przypadku białego cementu nie zachodzi możliwość braku powtarzalności zachowań, lecz należy przebadać szybkość reakcji na dodawaną chemię.

Szczegółowych informacji o zachowaniach tych czy innych produktów udzielają zwykle działy techniczne lub technologiczne poszczególnych producentów.

© 2012-2020    bialycement.pl
Valid XHTML 1.0 StrictValid CSS 3